본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

금산군다국어(베트남)

Nhân sâm Geumsan

Geumsan, quê hương của sức sống và vùng đất tương lai

Trung tâm Nghiên cứu Công nghiệp Nhân sâm

Những thành tựu chính

Địa chỉ : 40-1 núi, Nae ri, Daedeok myeon, Ansung si, Gyeonggi do

Trung tâm nghiên cứu công nghiệp nhân sâm dựa trên nguồn nhân lực nghiên cứu chuyên môn chuyên trách và thiết lập một hệ thống hợp tác với nhân lực nghiên cứu thuộc trường đại học Chung Ang, đang thực hành dự án nghiên cứu chung như: dự án đào tạo giáo dục, dự án hợp tác giữa giảng đường và doanh nghiệp, dự án phát triển chính sách v.v.

Dự án nghiên cứu chung

Trung tâm nghiên cứu này đang phân loại các dự án nghiên cứu liên quan đến công nghiệp nhân sâm ra thành 2 như dự án nghiên cứu chính sách quốc gia và các dự án nghiên cứu chung tùy theo tầm quan trọng hoặc tính chất của dự án.

Dự án nghiên cứu chính sách quốc gia

Trung tâm nghiên cứu này sẽ tham gia tích cực vào các dự án nghiên cứu chính sách quốc gia mà nhà nước hỗ trợ. Ví dụ, dự án hỗ trợ cho viện nghiên cứu trọng điểm quốc gia đang tiến hành nghiên cứu về chiến lược đổi mới công nghiệp nhân sâm để tạo ra giá trị gia tăng cao đang được thi hành trong 6 năm chia làm 3 giai đoạn như sau:

Dự án nghiên cứu chung

Trung tâm nghiên cứu này đang tham dự tích cực vào các dự án nghiên cứu liên quan đến công nghiệp nhân sâm do cơ quan chính phủ trung ương, địa phương hoặc đoàn thể công cộng và doanh nghiệp tư nhân đặt hàng như sau

Dự án đào tạo giáo dục

Học viện nhân sâm Để công nghiệp nhân sâm tồn tại trong môi trường cạnh tranh vô hạn trên thị trường toàn cầu, việc đào tạo những người quản lý kinh doanh chuyên nghiệp là một nhiệm vụ thiết yếu. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi sẽ phát hiện và đào tạo mọi người qua dự án đào tạo và giáo dục đa dạng như chương trình giáo dục định kỳ và đặc biệt như sau

Chương trình giáo dục định kỳ

Mở lớp học chuyên môn ngắn hạn liên quan đến nhân sâm và công nghiệp nhân sâm trong các trường đại học và thành lập khóa học về nhân sâm và vận hành dài hạn. Cũng như xây dựng giáo trình đa dạng nhằm giáo dục, đào tạo định kỳ một cách chặt chẽ.

Chương trình giáo dục đặc biệt

Mở chương trình đặc biệt đào tạo chuyên gia đa dạng liên quan đến công nghiệp nhân sâm hoặc thành lập khóa học theo nhu cầu. Ví dụ, vận hành những chương trình đào tạo giáo dục bao gồm công nghệ kỹ thuật trồng trọt, công nghệ kỹ thuật chế biến, hiện đại hóa phân phối v.v. và các khóa học thực tế về thương mại xuất nhập khẩu, chương trình tiếp thị quốc tế v.v. nhằm thúc đẩy quá trình toàn cầu hoá nhân sâm. Đặc biệt, vận hành chương trình đào tạo giáo dục liên quan đến mạng internet hoặc thương mại điện tử v.v. qua những chương trình giáo dục thông tin truyền thông phù hợp với thời đại thông tin số thế kỷ 21 nhằm cung cấp mọi thông tin cần thiết cho người dân

Tư vấn nhân sâm dự án hợp tác giữa giảng đường và doanh nghiệp

Trung tâm nghiên cứu này đóng vai trò trung tâm trí thức đại điện công nghiệp nhân sâm Hàn Quốc. Hỗ trợ các nhu cầu công nghệ kỹ thuật và chiến lược trong mọi ngành nghề công nghiệp nhân sâm từ người trồng trọt nhân sâm đến hệ thống doanh nghiệp chế biến nhân sâm và doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Đặc biệt, thông qua các hoạt động tư vấn sau đây chúng tôi đề xuất chiến lược mới cho ngành nhân sâm Hàn Quốc để tồn tại và phát triển nhằm đảm bảo sức cạnh tranh quốc tế như sau

Tư vấn hỗ trợ hợp tác nhân sâm

Cung cấp dịch vụ tư vấn về việc xây dựng hệ thống hỗ trợ hợp lý thể hiện vai trò trung tâm trong việc kết nối giữa nhà sản xuất và nhà phân phối nhân sâm.

 • Hướng dẫn trồng trọt và giáo dục, ủy quyền liên quan đến việc sản xuất nhân sâm
 • Nghiên cứu, ủy quyền nhằm phát triển công nghiệp nhân sâm địa phương
 • Hoạt động tiếp thị chung nhằm xúc tiến bán hàng và quảng bá
 • Hợp tác xây dựng hệ thống thông tin hóa và giáo dục được ủy quyền để thông tin hóa

Tư vấn hỗ trợ người trồng trọt nhân sâm

Phát triển công nghệ kỹ thuật để tối đa hóa hiệu quả sản xuất, hỗ trợ người trồng trọt nhân

 • Tư vấn công nghệ kỹ thuật trồng sâm nguyên liệu chất lượng cao và quản lý hiệu quả cho người trồng
 • Hỗ trợ đào tạo giáo dục thông tin hóa và hệ thống thông tin công nghệ kỹ thuật trồng trọt từ xa qua mạng internet
 • Tư vấn các biện pháp đa dạng nhằm bảo đảm quy mô sản xuất thích hợp

Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp chế biến nhân sâm

Cung cấp dịch vụ tư vấn theo nhu cầu, suy xét các đặc trưng của từng doanh nghiệp nhằm đưa ra những giải pháp trong việc kinh doanh mà doanh nghiệp chế biến nhân sâm trong nước đang gặp phải.

 • Tư vấn và cung cấp thông tin về các sáng chế liên quan đến nhân sâm
 • Phát triển sản phẩm nhân sâm và thương mại hóa (y dược, thực phẩm chung và thực phảm bổ sung)
 • Tư vấn công nghệ kỹ thuật và hợp tác kinh doanh cho doanh nghiệp chế biến nhân sâm
 • Phát hiện và đào tạo doanh nghiệp kinh doanh mạo hiểm liên quan đến nhân sâm

Dự án hỗ trợ phát triển chính sách

Xây dựng hệ thống chính sách toàn diện nhằm đề cao khả năng cạnh tranh quốc tế của công nghiệp nhân sâm. Dựa vào đó, đóng vai trò tư vấn cho cơ quan hỗ trợ công nghiệp nhân sâm như cơ quan chính phủ, cơ quan địa phương và các đơn vị hợp tác nhân sâm v.v nhằm xây dựng hạ tầng cơ sở có hiệu quả cao.

 • Hỗ trợ dự án toàn cầu hóa về nhân sâm và công nghiệp nhân sâm
 • Hỗ trợ dự án phát triển khu giải trí văn hóa tổng hợp trên khu nhân sâm
 • Dự án phát triển hệ thống thông tin nhân sâm tổng hợp

Dự án đặc biệt

Nhằm phát triển các yếu tố văn hóa, tinh thần dân tộc liên quan đến nhân sâm cũng như cổ động tính chính thống của dân tộc và sáng tạo ra một nền văn hóa mới đúng đắn. Chúng tôi xúc tiến các dự án đặc biệt như sau

 • Dự án nghiên cứu về lịch sử nhân sâm và chúng ta sắp xếp lại các logo nhân sâm từ trước tới nay
 • Dự án nghệ thuật văn hóa liên quan đến nhân sâm và công nghiệp nhân sâm
 • Tổ chức các sự kiện để quảng bá nhân sâm, thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng và xúc tiến bàn hàng
 • Hoạt động quảng bá ra công chúng và việc giữ gìn sức khỏe cộng đồng qua nhân sâm v.v
금산군 홈페이지를 편하게!한눈에!한번에!

홈페이지바로가기

홈페이지 바로가기금산군 홈페이지를 한번에 바로갈수 있는 바로가기 정보 서비스

민원도우미

민원도우미사용자에게 편리함을! 주는 맞춤형 서비스입니다.

교육정보안내

교육정보안내다양한 교육정보를 한눈에! 금산 교육정보 안내입니다.

전체

 • 1
  접수중
  성인일반
  전화
  교육대기
  2021 여성농업인 교육(상반기)
  • 교육기간2021-04-29~2021-08-09
  • 교육시간 09:00~17:00
  • 교육일시매주 월,화,목
 • 2
  접수중
  성인일반
  전화
  교육대기
  문서편집
  • 교육기간2021-05-10~2021-06-25
  • 교육시간 14:10~16:10
  • 교육일시매주 화, 목
 • 3
  접수중
  성인일반
  전화
  교육대기
  스마트폰 기초
  • 교육기간2021-05-10~2021-06-25
  • 교육시간 13:00~15:00
  • 교육일시매주 월, 수, 금
 • 4
  접수중
  성인일반
  전화
  교육대기
  컴퓨터기초 및 인터넷활용
  • 교육기간2021-05-10~2021-06-25
  • 교육시간 10:00~12:00
  • 교육일시매주 월, 수, 금
 • 5
  접수중
  초등 고학년
  전화
  교육중
  어린이역사문화교실 생명의 태를 담다
  • 교육기간2021-04-01~2021-06-30
  • 교육시간 10:00~13:00
  • 교육일시매주 화,목
 • 6
  접수마감
  성인일반
  전화
  교육대기
  스마트폰 유용한 앱 활용
  • 교육기간2021-05-10~2021-06-25
  • 교육시간 12:00~14:00
  • 교육일시매주 화, 목
 • 7
  접수마감
  성인일반
  인터넷
  교육중
  1분기 성인프로그램접수테스트
  • 교육기간2021-01-04~2021-06-25
  • 교육시간 10:00~21:00
  • 교육일시각 프로그램별

아동

 • 1
  접수중
  초등 고학년
  전화
  교육중
  어린이역사문화교실 생명의 태를 담다
  • 교육기간2021-04-01~2021-06-30
  • 교육시간 10:00~13:00
  • 교육일시매주 화,목
 • 2
  접수마감
  미취학
  교육종료
  • 교육기간~
  • 교육시간 ~
  • 교육일시
 • 3
  접수마감
  미취학 (5개월~7세)
  인터넷
  교육종료
  1분기 아동 접수테스트
  • 교육기간2021-01-04~2021-03-27
  • 교육시간 00:00~00:00
  • 교육일시매주 0요일
 • 4
  접수마감
  초등학생
  방문
  교육종료
  2019년 여름방학 프로그램
  • 교육기간2019-08-03~2019-08-03
  • 교육시간 13:00~18:00
  • 교육일시하루
 • 5
  접수마감
  초등학생
  방문
  교육종료
  2019년 여름방학 프로그램
  • 교육기간2019-07-27~2019-07-27
  • 교육시간 13:00~18:00
  • 교육일시하루
 • 6
  접수마감
  미취학
  방문
  교육종료
  Hello! English
  • 교육기간2019-03-06~2019-05-29
  • 교육시간 17:00~17:50
  • 교육일시매주 수
 • 7
  접수마감
  초등학생
  방문
  교육종료
  Let’s go English
  • 교육기간2019-03-06~2019-05-29
  • 교육시간 16:00~16:50
  • 교육일시매주 수

청소년

 • 1
  접수마감
  (중등1학년~고등3학년)
  인터넷
  교육중
  ITQ자격증반(파워포인트)
  • 교육기간2021-02-03~2021-04-28
  • 교육시간 16:30~18:30
  • 교육일시매주 수요일
 • 2
  접수마감
  (초등4학년~고등3학년)
  인터넷
  교육중
  기타 삼형제
  • 교육기간2021-02-04~2021-04-29
  • 교육시간 16:30~17:30
  • 교육일시매주 목요일
 • 3
  접수마감
  (초등4학년~중등3학년)
  인터넷
  교육중
  나도!1인 크리에이터
  • 교육기간2021-02-06~2021-04-24
  • 교육시간 13:00~15:00
  • 교육일시매주 토요일
 • 4
  접수마감
  (초등1학년~초등6학년)
  인터넷
  교육중
  드론 과학자
  • 교육기간2021-02-04~2021-04-29
  • 교육시간 16:00~18:00
  • 교육일시매주 목요일
 • 5
  접수마감
  (고등1학년~3학년)
  인터넷
  교육중
  바리스타 자격증반(고등)
  • 교육기간2021-02-06~2021-04-24
  • 교육시간 14:00~16:00
  • 교육일시매주 토요일
 • 6
  접수마감
  (초등4학년~중등3학년)
  인터넷
  교육중
  밸런스 요가
  • 교육기간2021-02-06~2021-04-24
  • 교육시간 10:00~12:00
  • 교육일시매주 토요일
 • 7
  접수마감
  (초등4학년~중등3학년)
  인터넷
  교육중
  신통방통 3D프린팅
  • 교육기간2021-02-06~2021-04-24
  • 교육시간 09:30~11:30
  • 교육일시매주 토요일

성인

 • 1
  접수중
  성인일반
  전화
  교육대기
  2021 여성농업인 교육(상반기)
  • 교육기간2021-04-29~2021-08-09
  • 교육시간 09:00~17:00
  • 교육일시매주 월,화,목
 • 2
  접수중
  성인일반
  전화
  교육대기
  문서편집
  • 교육기간2021-05-10~2021-06-25
  • 교육시간 14:10~16:10
  • 교육일시매주 화, 목
 • 3
  접수중
  성인일반
  전화
  교육대기
  스마트폰 기초
  • 교육기간2021-05-10~2021-06-25
  • 교육시간 13:00~15:00
  • 교육일시매주 월, 수, 금
 • 4
  접수중
  성인일반
  전화
  교육대기
  컴퓨터기초 및 인터넷활용
  • 교육기간2021-05-10~2021-06-25
  • 교육시간 10:00~12:00
  • 교육일시매주 월, 수, 금
 • 5
  접수마감
  성인일반
  전화
  교육대기
  스마트폰 유용한 앱 활용
  • 교육기간2021-05-10~2021-06-25
  • 교육시간 12:00~14:00
  • 교육일시매주 화, 목
 • 6
  접수마감
  성인일반
  인터넷
  교육중
  1분기 성인프로그램접수테스트
  • 교육기간2021-01-04~2021-06-25
  • 교육시간 10:00~21:00
  • 교육일시각 프로그램별
 • 7
  접수마감
  농업인
  혼합
  교육중
  2021 금산군 강소농 교육
  • 교육기간2021-03-08~2021-11-30
  • 교육시간 ~
  • 교육일시과정별 다름

노인

 • 1
  접수중
  노인
  방문
  교육중
  건강 체조
  • 교육기간2019-01-01~2021-12-31
  • 교육시간 16:00~18:00
  • 교육일시매주 금
 • 2
  접수마감
  노인
  방문
  교육중
  건강체조&실버줌바
  • 교육기간2021-01-04~2021-06-25
  • 교육시간 10:00~12:00
  • 교육일시매주 화,목요일
 • 3
  접수중
  노인
  방문
  교육중
  노래교실
  • 교육기간2019-01-01~2021-12-31
  • 교육시간 10:00~12:00
  • 교육일시매주 화
 • 4
  접수마감
  노인
  방문
  교육중
  단전호흡
  • 교육기간2021-01-04~2021-06-25
  • 교육시간 13:30~15:30
  • 교육일시매주 금요일
 • 5
  접수마감
  노인
  방문
  교육중
  라인댄스
  • 교육기간2021-01-04~2021-06-25
  • 교육시간 10:00~12:00
  • 교육일시매주 수,금요일
 • 6
  접수마감
  노인
  방문
  교육중
  라인댄스
  • 교육기간2021-01-04~2021-06-25
  • 교육시간 10:00~12:00
  • 교육일시매주 수,금요일
 • 7
  접수마감
  노인
  방문
  교육중
  맷돌체조
  • 교육기간2021-01-04~2021-06-25
  • 교육시간 13:00~14:00
  • 교육일시매주 화요일

장애인

 • 등록된 교육정보가 없습니다.

기타

 • 1
  접수마감
  (초1~성인)
  인터넷
  교육중
  교양악기(우쿨렐레-연주반)
  • 교육기간2021-03-03~2021-06-30
  • 교육시간 20:00~20:50
  • 교육일시매주 수요일
 • 2
  접수마감
  (초1 ~ 성인)
  인터넷
  교육중
  교양악기(우쿨렐레-중급반)
  • 교육기간2021-03-03~2021-06-30
  • 교육시간 19:00~19:50
  • 교육일시매주 수요일
 • 3
  접수마감
  (초1 ~ 성인)
  인터넷
  교육중
  교양악기(우쿨렐레-초급반)
  • 교육기간2021-03-03~2021-06-30
  • 교육시간 18:00~18:50
  • 교육일시매주 수요일
 • 4
  접수마감
  (7세~고3)
  인터넷
  교육중
  주니어무용단
  • 교육기간2021-01-04~2021-12-15
  • 교육시간 18:00~20:00
  • 교육일시매주 월,수요일
 • 5
  접수마감
  (초1~성인)
  인터넷
  교육중
  현대음악과정(관현악-더블베이스)
  • 교육기간2021-03-18~2021-12-09
  • 교육시간 16:30~21:30
  • 교육일시매주 목요일
 • 6
  접수마감
  (초1 ~ 성인)
  인터넷
  교육중
  현대음악과정(관현악-바이올린A)
  • 교육기간2021-03-18~2021-12-09
  • 교육시간 16:00~21:30
  • 교육일시매주 목요일
 • 7
  접수마감
  (초1~성인)
  인터넷
  교육중
  현대음악과정(관현악-바이올린B)
  • 교육기간2021-03-18~2021-12-09
  • 교육시간 16:00~21:30
  • 교육일시매주 목요일
닫기