본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

금산군다국어(베트남)

Giới thiệu về Geumsan

Geumsan, quê hương của sức sống và vùng đất tương lai

Lịch sử của Geumsan

Geumsan, quê hương của sức sống, vùng đất của tương lai

Tên hành chính hiện tại là Geumsan gun đã bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 1914 sau khi Geumsan gun và Jinsan gun đã được sáp nhập thành một huyện

Tên hành chính hiện tại là Geumsan gun đã bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 1914 sau khi Geumsan gun và Jinsan gun đã được sáp nhập thành một huyện

Thời xưa, Geumsan gun đã được gọi là Jinnae gun hoặc Jinnaeeul gun vào triều đại Baekje(Bách Tế), sau khi Silla(Tân La) thống nhất Tam Quốc, vào triều đại vị vua Gyeongdeok đổi sang tên là Jinye gun rồi vào năm 1305(năm thứ 31 triều đại vị vua Chungryeol), được thăng cấp sang tên Geumju gun trực thuộc 5 huyện như Buri hyeon, Cheonggeo hyeon, Mupung hyeon, Jindong hyeon v.v. và sai ông Kim Sin đến để quản trị Geumju gun với tư cách là Jigeumjusa nên mới có địa danh là ‘Geumsan’ như bây giờ.(Đệ 57 quyển, Goryeosa(Cao Ly Sử)) Và vào năm 1413(năm thứ 13 triều đại vị vua Taejong Triều Tiên) đổi tên Geumju gun sang Geumsan gun đến triều đại cuối Triều Tiên.

Jinsan gun thời xưa đã được gọi là Jindong hyeon vào triều đại Backje mà sau khi Silla thống nhất Tam Quốc đã thành huyện phụ thuộc của Hwangsan gun.

Vào thời kỳ đầu tiên Goryeo(Cao Ly), lại phụ thuộc vào Okgyebu, năm 1305(năm thứ 31 triều đại vị vua Chungryeol) lại sáp nhập vào Geumju gun. Sau đó, vào năm 1390, lại thành huyện thuộc của Gosanhyeon rồi vào năm 1393, thời kỳ Triều Tiên(năm thứ 2 Taejo) sau khi dâng ‘Thai’ của Taejo trên núi Manin, vị vua ấy ra lệnh thăng cấp và đổi tên sang Jinju gun. Theo chiếu chỉ số 36 ngày 4 tháng 8 năm 1896, thi hành mới là chia toàn quốc ra 13 tỉnh(do), Geumsan gun và Jinsan gun thuộc Gongju bu, Chungcheongnam do đã sáp nhập vào Jeollabuk do rồi, như đã được đề cập ở trên, từ ngày 1 tháng 3 năm 1914, Jinsan gun đã sáp nhập vào Geumsan gun trực thuộc 10 myeon(xã) trong đó có Geumsan myeon ,Geumseong myeon, Jewon myeon, Buri myeon, Gunbuk myeon, Namil myeon, Nami myeon, Jinsan myeon, Boksu myeon, Chubu myeon. Sau đó, theo nghị định phủ số 221 ngày 1 tháng 11 năm 1940 Geumsan myeon đã được thăng cấp sang Geumsan eup thành 1 eup(thị trấn) 9 myeon(xã).

Sau đó, căn cứ luật số 1172 về thay đổi khu vực quản trị thành phố đặc biệt Seoul, các tỉnh, quận, huyện (*do, gu và gun bằng tiếng Hàn) vào ngày 1 tháng 1năm 1963, theo sự tái cơ cấu khu hành chính. Geumsan gun đã từng thuộc Jeollabuk do sáp nhập vào Chungcheongnamdo đến hiện tại.

Sau giải phóng, có sự thay đổi về khu hành chính như UBND Gunbuk myeon tại Naebu ri đã xây dựng sở mới di chuyển đến Dudu ri và căn cứ điều lệ huyện số 28 ngày 17 tháng 5 năm 1962, đã xây văn phòng hành chính chi nhánh Naebu ri, Gunbuk myeon. Và căn cứ Nghị Định Tổng Thống số 6542 ngày 1 tháng 7 năm 1973, Yongji ri, Boksu myeon đã sáp nhập vào Chubu myeon.

Thời gian trôi qua, dân số gia tăng, nhu cầu về hành chính càng ngày càng lớn hơn. Vào năm 1960, có 156 ri(thôn) và 946 ban (tổ) mà năm 1964 thì 163 ri, năm 1965 thì 166 ri, năm 1967 thì 167 ri, năm 1968 thì 10005 ban, năm 1970 thì 169 ri 1015 ban, năm 1971 thì 174 ri 1016 ban, năm 1974 thì 203 ri 1073 ban, năm 1975 thì 212 ri 1092 ban, năm 1980 thì 231 ri 1093 ban, năm 1981 thì giảm số đến 1079 ban. 6 năm sau, năm 1987 thì 247 ri, năm 1988 thì 247 ri, 1089 ban, năm 1996 thì 249 ri, 1112 ban, năm 2010 thì 253 ri, năm 2011 thì 254 ri, năm 2014 thì 255 và năm 2016 thì đã được điều chỉnh đến 257 ri đến bây giờ.

금산군 홈페이지를 편하게!한눈에!한번에!

홈페이지바로가기

홈페이지 바로가기금산군 홈페이지를 한번에 바로갈수 있는 바로가기 정보 서비스

민원도우미

민원도우미사용자에게 편리함을! 주는 맞춤형 서비스입니다.

교육정보안내

교육정보안내다양한 교육정보를 한눈에! 금산 교육정보 안내입니다.

전체

 • 1
  접수중
  성인일반
  전화
  교육대기
  2021 여성농업인 교육(상반기)
  • 교육기간2021-04-29~2021-08-09
  • 교육시간 09:00~17:00
  • 교육일시매주 월,화,목
 • 2
  접수중
  성인일반
  전화
  교육대기
  문서편집
  • 교육기간2021-05-10~2021-06-25
  • 교육시간 14:10~16:10
  • 교육일시매주 화, 목
 • 3
  접수중
  성인일반
  전화
  교육대기
  스마트폰 기초
  • 교육기간2021-05-10~2021-06-25
  • 교육시간 13:00~15:00
  • 교육일시매주 월, 수, 금
 • 4
  접수중
  성인일반
  전화
  교육대기
  컴퓨터기초 및 인터넷활용
  • 교육기간2021-05-10~2021-06-25
  • 교육시간 10:00~12:00
  • 교육일시매주 월, 수, 금
 • 5
  접수중
  초등 고학년
  전화
  교육중
  어린이역사문화교실 생명의 태를 담다
  • 교육기간2021-04-01~2021-06-30
  • 교육시간 10:00~13:00
  • 교육일시매주 화,목
 • 6
  접수마감
  성인일반
  전화
  교육대기
  스마트폰 유용한 앱 활용
  • 교육기간2021-05-10~2021-06-25
  • 교육시간 12:00~14:00
  • 교육일시매주 화, 목
 • 7
  접수마감
  성인일반
  인터넷
  교육중
  1분기 성인프로그램접수테스트
  • 교육기간2021-01-04~2021-06-25
  • 교육시간 10:00~21:00
  • 교육일시각 프로그램별

아동

 • 1
  접수중
  초등 고학년
  전화
  교육중
  어린이역사문화교실 생명의 태를 담다
  • 교육기간2021-04-01~2021-06-30
  • 교육시간 10:00~13:00
  • 교육일시매주 화,목
 • 2
  접수마감
  미취학
  교육종료
  • 교육기간~
  • 교육시간 ~
  • 교육일시
 • 3
  접수마감
  미취학 (5개월~7세)
  인터넷
  교육종료
  1분기 아동 접수테스트
  • 교육기간2021-01-04~2021-03-27
  • 교육시간 00:00~00:00
  • 교육일시매주 0요일
 • 4
  접수마감
  초등학생
  방문
  교육종료
  2019년 여름방학 프로그램
  • 교육기간2019-08-03~2019-08-03
  • 교육시간 13:00~18:00
  • 교육일시하루
 • 5
  접수마감
  초등학생
  방문
  교육종료
  2019년 여름방학 프로그램
  • 교육기간2019-07-27~2019-07-27
  • 교육시간 13:00~18:00
  • 교육일시하루
 • 6
  접수마감
  미취학
  방문
  교육종료
  Hello! English
  • 교육기간2019-03-06~2019-05-29
  • 교육시간 17:00~17:50
  • 교육일시매주 수
 • 7
  접수마감
  초등학생
  방문
  교육종료
  Let’s go English
  • 교육기간2019-03-06~2019-05-29
  • 교육시간 16:00~16:50
  • 교육일시매주 수

청소년

 • 1
  접수마감
  (중등1학년~고등3학년)
  인터넷
  교육중
  ITQ자격증반(파워포인트)
  • 교육기간2021-02-03~2021-04-28
  • 교육시간 16:30~18:30
  • 교육일시매주 수요일
 • 2
  접수마감
  (초등4학년~고등3학년)
  인터넷
  교육중
  기타 삼형제
  • 교육기간2021-02-04~2021-04-29
  • 교육시간 16:30~17:30
  • 교육일시매주 목요일
 • 3
  접수마감
  (초등4학년~중등3학년)
  인터넷
  교육중
  나도!1인 크리에이터
  • 교육기간2021-02-06~2021-04-24
  • 교육시간 13:00~15:00
  • 교육일시매주 토요일
 • 4
  접수마감
  (초등1학년~초등6학년)
  인터넷
  교육중
  드론 과학자
  • 교육기간2021-02-04~2021-04-29
  • 교육시간 16:00~18:00
  • 교육일시매주 목요일
 • 5
  접수마감
  (고등1학년~3학년)
  인터넷
  교육중
  바리스타 자격증반(고등)
  • 교육기간2021-02-06~2021-04-24
  • 교육시간 14:00~16:00
  • 교육일시매주 토요일
 • 6
  접수마감
  (초등4학년~중등3학년)
  인터넷
  교육중
  밸런스 요가
  • 교육기간2021-02-06~2021-04-24
  • 교육시간 10:00~12:00
  • 교육일시매주 토요일
 • 7
  접수마감
  (초등4학년~중등3학년)
  인터넷
  교육중
  신통방통 3D프린팅
  • 교육기간2021-02-06~2021-04-24
  • 교육시간 09:30~11:30
  • 교육일시매주 토요일

성인

 • 1
  접수중
  성인일반
  전화
  교육대기
  2021 여성농업인 교육(상반기)
  • 교육기간2021-04-29~2021-08-09
  • 교육시간 09:00~17:00
  • 교육일시매주 월,화,목
 • 2
  접수중
  성인일반
  전화
  교육대기
  문서편집
  • 교육기간2021-05-10~2021-06-25
  • 교육시간 14:10~16:10
  • 교육일시매주 화, 목
 • 3
  접수중
  성인일반
  전화
  교육대기
  스마트폰 기초
  • 교육기간2021-05-10~2021-06-25
  • 교육시간 13:00~15:00
  • 교육일시매주 월, 수, 금
 • 4
  접수중
  성인일반
  전화
  교육대기
  컴퓨터기초 및 인터넷활용
  • 교육기간2021-05-10~2021-06-25
  • 교육시간 10:00~12:00
  • 교육일시매주 월, 수, 금
 • 5
  접수마감
  성인일반
  전화
  교육대기
  스마트폰 유용한 앱 활용
  • 교육기간2021-05-10~2021-06-25
  • 교육시간 12:00~14:00
  • 교육일시매주 화, 목
 • 6
  접수마감
  성인일반
  인터넷
  교육중
  1분기 성인프로그램접수테스트
  • 교육기간2021-01-04~2021-06-25
  • 교육시간 10:00~21:00
  • 교육일시각 프로그램별
 • 7
  접수마감
  농업인
  혼합
  교육중
  2021 금산군 강소농 교육
  • 교육기간2021-03-08~2021-11-30
  • 교육시간 ~
  • 교육일시과정별 다름

노인

 • 1
  접수중
  노인
  방문
  교육중
  건강 체조
  • 교육기간2019-01-01~2021-12-31
  • 교육시간 16:00~18:00
  • 교육일시매주 금
 • 2
  접수마감
  노인
  방문
  교육중
  건강체조&실버줌바
  • 교육기간2021-01-04~2021-06-25
  • 교육시간 10:00~12:00
  • 교육일시매주 화,목요일
 • 3
  접수중
  노인
  방문
  교육중
  노래교실
  • 교육기간2019-01-01~2021-12-31
  • 교육시간 10:00~12:00
  • 교육일시매주 화
 • 4
  접수마감
  노인
  방문
  교육중
  단전호흡
  • 교육기간2021-01-04~2021-06-25
  • 교육시간 13:30~15:30
  • 교육일시매주 금요일
 • 5
  접수마감
  노인
  방문
  교육중
  라인댄스
  • 교육기간2021-01-04~2021-06-25
  • 교육시간 10:00~12:00
  • 교육일시매주 수,금요일
 • 6
  접수마감
  노인
  방문
  교육중
  라인댄스
  • 교육기간2021-01-04~2021-06-25
  • 교육시간 10:00~12:00
  • 교육일시매주 수,금요일
 • 7
  접수마감
  노인
  방문
  교육중
  맷돌체조
  • 교육기간2021-01-04~2021-06-25
  • 교육시간 13:00~14:00
  • 교육일시매주 화요일

장애인

 • 등록된 교육정보가 없습니다.

기타

 • 1
  접수마감
  (초1~성인)
  인터넷
  교육중
  교양악기(우쿨렐레-연주반)
  • 교육기간2021-03-03~2021-06-30
  • 교육시간 20:00~20:50
  • 교육일시매주 수요일
 • 2
  접수마감
  (초1 ~ 성인)
  인터넷
  교육중
  교양악기(우쿨렐레-중급반)
  • 교육기간2021-03-03~2021-06-30
  • 교육시간 19:00~19:50
  • 교육일시매주 수요일
 • 3
  접수마감
  (초1 ~ 성인)
  인터넷
  교육중
  교양악기(우쿨렐레-초급반)
  • 교육기간2021-03-03~2021-06-30
  • 교육시간 18:00~18:50
  • 교육일시매주 수요일
 • 4
  접수마감
  (7세~고3)
  인터넷
  교육중
  주니어무용단
  • 교육기간2021-01-04~2021-12-15
  • 교육시간 18:00~20:00
  • 교육일시매주 월,수요일
 • 5
  접수마감
  (초1~성인)
  인터넷
  교육중
  현대음악과정(관현악-더블베이스)
  • 교육기간2021-03-18~2021-12-09
  • 교육시간 16:30~21:30
  • 교육일시매주 목요일
 • 6
  접수마감
  (초1 ~ 성인)
  인터넷
  교육중
  현대음악과정(관현악-바이올린A)
  • 교육기간2021-03-18~2021-12-09
  • 교육시간 16:00~21:30
  • 교육일시매주 목요일
 • 7
  접수마감
  (초1~성인)
  인터넷
  교육중
  현대음악과정(관현악-바이올린B)
  • 교육기간2021-03-18~2021-12-09
  • 교육시간 16:00~21:30
  • 교육일시매주 목요일
닫기